Tips bilförsäkringar

Att teckna bilförsäkring är inte det lättaste. Bilförsäkringar kan variera kraftigt när det gäller priset, det kan variera flera tusentals kronor beroende på vilket försäkringsbolag man väljer. Något som också skiljer sig åt är försäkringsvillkoren.

Jämför bilförsäkring här, hitta bästa priset, klart på 30 sek !

Vad som ingår i försäkringen kan variera mellan olika försäkringar, liksom ersättningsnivå och skaderisk. Det är viktigt att jämföra bilförsäkringar innan man tecknar bilförsäkring, för att på så vis få den billigaste bilförsäkringen, men också för att få den bästa bilförsäkringen. Läs våra tips innan du väljer bilförsäkring så är du bättre rustad.

Börja med att bestämma om du behöver trafik-, halv- eller helförsäkring. Är bilen gammal och inte är värd mer än några tusenlappar så räcker det med en trafikförsäkring. Är bilen helt ny så ingick säkert en vagnskadegaranti när du köpte bilen och då behöver du inte ha en helförsäkring under de år som garantin gäller.
Väljer du halvförsäkring under de tre år som vagnskadegarantin gäller så är det viktigt att kolla upp när din vagnskadegaranti upphör, så du kan teckna en helförsäkring/vagnskadeförsäkring från den dagen.

När du bestämt dig för vilken nivå du behöver på bilförsäkringen är det dags att jämföra priser och villkor mellan olika försäkringsbolag. Det kan enkelt göras på nätet, antingen genom att gå in på respektive försäkringsbolags hemsida och beräkna bilförsäkring, eller genom att använda någon av de jämförelsetjänster som finns på nätet.
När du jämför bilförsäkringar ska du vara noga att jämföra trafikförsäkring med trafikförsäkring, halvförsäkring med halvförsäkring samt helförsäkring med helförsäkring. Det går inte att jämföra priset på en halvförsäkring på ett försäkringsbolag med priset för en helförsäkring på ett annat bolag, eftersom det skiljer sig för mycket vad försäkringen omfattar.

När du jämför får du heller inte glömma att titta igenom försäkringsvillkoren. Priset är förstås viktigt, men också vad du får för de pengar du betalar. Hos försäkringsbolag X kanske det ingår flera fördelar som det krävs att du tecknar dyra tilläggsförsäkringar för hos försäkringsbolag Y.

När du tecknat en bilförsäkring så gäller den under ett år. Därefter får du en ny avi från försäkringsbolaget, som egentligen endast är ett erbjudande om att fortsätta försäkra bilen hos samma bolag. Det är inget som säger att du under år två får samma pris som när du tecknade din bilförsäkring, så titta noga igenom avin. Du kan byta försäkringsbolag utan större problem en gång om året när det är din huvudförfallodag (det vill säga när försäkringen går ut). Självklart kan du också byta försäkringsbolag när du byter bil.

Det kan löna sig att ha samma försäkringsbolag för bilen som för hemmet. Om du till exempel får inbrott i bilen och din laptop som du förvarade i bilen blir stulen, så är det bilförsäkringen som gäller för inbrottet och hemförsäkringen som gäller för datorn. Genom att ha samma försäkringsbolag behöver du trots detta endast betala en självrisk.

Har du en direktimporterad bil så kanske inte maskinskadeförsäkringen gäller. Kolla upp detta så du inte betalar i onödan för en försäkring du ändå inte kommer att få ersättning ifrån.