MC försäkring

Precis som när det gäller bilar är det obligatoriskt att ha en försäkring på en motorcykel. Enligt lag måste man ha åtminstone en trafikförsäkring på alla motordrivna fordon. En trafikförsäkring är den enklaste och billigaste försäkringen man kan ha på sin MC.

Jämför bilförsäkring här, hitta bästa priset, klart på 30 sek !

En trafikförsäkring ger ersättning för skador som du orsakar på andra personer, fordon eller saker. Om du till exempel skulle köra på en bil så behöver du bara betala försäkringens självrisk och sedan ersätter försäkringen bilens skador. Försäkringen täcker också dina och din passagerares eventuella skador. Men det som är kruxet när det gäller trafikförsäkring är att försäkringen inte täcker skador på själva motorcykeln eller utrustningen. För att ha en försäkring som också täcker skador på din egen MC måste du komplettera trafikförsäkringen med antingen en hel- eller halvförsäkring. Du kan också lägga till en eller flera tilläggsförsäkringar om du vill.

Hel- eller halvförsäkring?
Genom att komplettera trafikförsäkringen med en halv- eller helförsäkring får du en komplett motorcykelförsäkring som ger ett bra skydd om olyckan skulle vara framme. Med en halvförsäkring kan du få ersättning för de skador som uppkommer på grund av brand, åsknedslag eller explosion. Det ingår också en glasförsäkring, så om du får ett stenskott på motorcykelns kåpglas ersätter försäkringen byte eller lagning av glaset. Om motorcykeln blir stulen eller vandaliserad får du också ersättning från halvförsäkringen. Det ingår ett rättsskydd som träder in om du hamnar i en tvist angående köp, försäljning eller trafikskada. Dessutom ingår ersättning vid bärgning eller hemtransport. En halvförsäkring är alltså mycket mer omfattande än vad en trafikförsäkring. En helförsäkring innehåller allt det som en halvförsäkring innehåller, men den innehåller också en ytterligare sak, en vagnskadeförsäkring. Det betyder att du får ersättning för skador på din egen motorcykel, oavsett om det är du eller någon annan som är skyldig till olyckan.

Jämför MC försäkringar
En motorcykelförsäkring är ofta dyr, framförallt om du har en sportmotorcykel. Oavsett vilken försäkring man har, om det är motorcykelförsäkring, hemförsäkring eller bilförsäkring, så är det viktigt att jämföra priser och försäkringsvillkor hos olika försäkringsbolag innan man bestämmer sig för vart man ska teckna försäkringen. När det gäller MC-försäkring så är det nog ännu viktigare, just eftersom dessa försäkringar tenderar att vara så dyra i pris. En MC-försäkrings pris utgår från många olika saker, exempelvis hur gammal du är, hur länge du haft körkortet, vilken slags motorcykel du har, vart du parkerar den och så vidare. För att få ner priset på försäkringen kan du kolla om det blir billigare om du tecknar den i samma bolag som du har andra försäkringar, till exempel hemförsäkring och bilförsäkring.

Ofta utgår det bonus och rabatter om man samlar flera försäkringar i samma försäkringsbolag. På nätet kan man jämföra olika försäkringsbolag och se vilket som har den billigaste MC-försäkringen. Man kan också kolla vad som ingår i de respektive försäkringarna. När du jämför är det viktigt att du kollar vad som ingår, eftersom det kan skilja sig åt mellan bolagen. Hos vissa bolag kan det till exempel ingå att även din utrustning (hjälm, skydd och så vidare) är försäkrade och hos andra bolag får man teckna tilläggsförsäkringar för detta.