Bilförsäkring

Enligt lag måste alla fordon vara försäkrade med minst en trafikförsäkring. Det spelar ingen roll om du har en personbil, en motorcykel eller moped, det krävs ändå att fordonet är försäkrat när du ska använda det i trafik. Det finns många försäkringsbolag att välja bland och även flera olika slags försäkringar att välja bland.

Jämför bilförsäkring här, hitta bästa priset, klart på 30 sek !

Det kan skilja sig mycket åt i pris mellan olika bilförsäkringar och därför är det bra att veta vad man behöver. Här kan du läsa allt du behöver veta om bilförsäkring, om olika försäkringsbolag, hur du jämför bilförsäkringar och om hur du hittar den billigaste bilförsäkringen.

Trafikförsäkring
Lagen kräver att en bil ska ha åtminstone en trafikförsäkring. En trafikförsäkring är den billigaste och enklaste försäkringsvarianten som finns. Det är den försäkring som ersätter personskador och skador på andras fordon. Råkar du orsaka en olycka behöver du alltså inte betala mer än din egen självrisk, resten ersätts av försäkringsbolaget. Men försäkringen ersätter bara motpartens skador, du får alltså inte någon ersättning för skador på din egen bil. Har du en väldigt gammal bil med lågt värde kanske det känns okej för din del. Trafikförsäkring är den billigaste försäkringen att teckna och har du en väldigt billig bil kanske det inte är värt att ha någon dyrare försäkring. Har du däremot en nyare bil som är värd mer pengar måste du komplettera trafikförsäkringen med antingen en helförsäkring eller en halvförsäkring.

Halvförsäkring
En halvförsäkring ger ersättning för fler saker än en trafikförsäkring. Exempelvis kan du få ersättning om din bil blir stulen, vandaliserad, utsatt för inbrott eller skadas på grund av till exempel brand, åsknedslag eller explosion. Man kan också få ersättning ifall glasrutorna på bilen går sönder eller om bilen går sönder längs vägen och kräver bogsering eller bärgning. Sådant som stöld, brand, glas, räddning och rättsskydd brukar ingå i en halvförsäkring. Exakt vad som ingår och inte kan skilja sig åt mellan olika försäkringsbolag. En halvförsäkring ger dock ingen ersättning för skador på din egen bil ifall du orsakar en trafikolycka.

Helförsäkring
För att få ersättning för vagnsskador, det vill säga de skador som uppstår på din egen bil vid en olycka, krävs en helförsäkring. När det gäller helförsäkring ska man dock vara noga att kolla upp ifall man verkligen behöver en sådan försäkring. De flesta nyare bilar omfattas av någon form av vagnskadegaranti. Om så är fallet bör du kolla upp vad exakt den garantin omfattar. Ibland är garantin så generös att en helförsäkring är onödig. Tecknar du en helförsäkring ger den förstås samma fördelar som en halvförsäkring och en trafikförsäkring plus att den ger vagnsskadeersättning.

Specialförsäkringar
Det finns ett antal specialförsäkringar att komplettera med, förutom trafikförsäkring, halvförsäkring och helförsäkring. Exempelvis kan du som kör mycket längs skogs- och landsvägar välja att teckna en specialförsäkring som ger ersättning om du krockar med något djur. Det finns också hyrbilsförsäkringar som ger tillgång till hyrbil ifall din egen bil går sönder eller blir stulen, liksom bärgningsförsäkring eller assistansförsäkring som där det ingår bärgning av fordonet till närmaste bilverkstad om det är något fel på fordonet.