Aktsam bilförsäkring

Aktsam är ett försäkringsbolag som har valt att rikta in sig på en speciell målgrupp. Deras försäkringar vänder sig till de människor som är lite mer aktsamma i sin vardag. Det handlar alltså om lugna bilförare och människor som bor i vanliga hem i lugnare områden som kan försäkra sitt hem eller sin bil hos Aktsam. Försäkringsbolaget Aktsam ställer högre krav på sina kunder än vad de flesta andra försäkringsbolag gör, men i gengäld så får kunderna låga premier och låga självrisker.

Jämför bilförsäkring här, hitta bästa priset, klart på 30 sek !

Aktsam drivs av Trygg-Hansa som är ett av Sveriges största sakförsäkringsbolag. Trygg-Hansa är ett helägt dotterbolag till danska Codan och ingår i den stora internationella försäkringskoncernen RSA. Försäkringsbolaget Aktsam ligger i topp när det gäller nöjda kunder, enligt en oberoende undersökning av Svenskt Kvalitetsindex. Det är bilförsäkringar och hem/villa-försäkringar som erbjuds för närvarande, men sortimentet utökas troligen i framtiden. Det nyaste är att Aktsam kan erbjuda även olycksfallsförsäkring i samarbete med Trygg-Hansa till de kunder som redan har hem- eller bilförsäkring hos företaget. Det finns en olycksfallsförsäkring för vuxna och en som riktar sig speciellt för människor över 55 år.

Bilförsäkring hos Aktsam
Aktsams affärsidé är att erbjuda försäkringar till de personer som är mer aktsamma i sin vardag. Det gör att försäkringsbolaget ställer högre krav på sina kunder än många andra bolag. När det gäller Aktsams bilförsäkring märker man det genom att bilens ägare måste vara över 24 år för att han eller hon ska få försäkra bilen. Detta förstås för att statistiken tyder på att många som råkar ut för olyckor i trafiken är unga. Vidare så krävs det att bilen man vill försäkra är av en vanlig modell. Det handlar alltså om att man inte får försäkra en sportbil, en cab eller en bil med större motor än vanligt.

Precis som hos de flesta försäkringsbolag kan man välja mellan trafikförsäkring, halvförsäkring och helförsäkring. När det gäller halvförsäkringen ingår brand, stöld, glas, räddning, rättsskydd och maskin. Självrisken ligger från 500 kronor och uppåt. Helförsäkringen innehåller allt som en halvförsäkring innehåller, samt en vagnskadeförsäkring. Man kan välja mellan 3000 kronor och 5000 kronor i självrisk på vagnsskadeförsäkringen. Väljer man den högre självrisken får man ett lägre premiepris och vice versa. Man kan välja att betala försäkringen antingen per månad, per halvår eller per helår. Att betala per helår är billigare än att betala per halvår eller månadsvis via autogiro.

Tilläggsförsäkringar
Aktsam har en tilläggsförsäkring som de kallar för Bilextra. Extraförsäkringen kan tecknas i kombination med antingen halvförsäkring eller helförsäkring. I extraförsäkringen ingår hyrbilsförsäkring/avbrottsersättning samt djurkollision och skadegörelse.

Aktsam kan också erbjuda sina kunder en husvagns- och släpvagnsförsäkring. Även där krävs det att försäkringstagaren uppfyller vissa kriterier. När det gäller husvagnsförsäkringen får husvagnen inte väga mer än två ton. Släpvagnsförsäkringen gäller både för vanliga standardsläpvagnar och för biltrailers. Släpvagnar med kåpa eller kapell kan dock Aktsam inte erbjuda försäkringar för. Inte heller släpvagnen får väga mer än två ton för att kunna bli försäkrad hos Aktsam.